Om Landsbergs

Gården

Hytternäs gård ägs och drivs av familjen Landsberg. Gården har varit i familjens ägo sedan 1600-talet och grundades av invandrade svedjebrukare från Finland som bröt marken till det som idag är Hytternäs. Under generationerna som följt har ny mark upparbetats, köpts och delats vid arv och på så sätt har dagens Hytternäs skapats. Gården omfattar ca 30 hektar åker och betesmark samt ca 170 hektar skogsmark. Därtill arrenderas flera närliggande gårdars åkrar och betesmarker. På gården bedrivs köttproduktion samt jord- och skogsbruk.

Djuren

Kossorna på Hytternäs är av rasen Hereford. Under sommaren betar de bygdens naturbetesmarker där de håller landskapet öppet och den biologiska mångfalden levande. Kor och kalvar går tillsammans under hela kalvens diperiod och de skiljs åt först när kalvarna når könsmognad. Även tjuren går tillsammans med kossorna och på så sätt sker all befruktning på naturlig väg. Många av våra betesmarker har betats av djur under flera årtionden och århundraden. Därav har markerna fått ett högt naturvärde.

Köttet

Vi lägger stor vikt vid att kunna leverera toppklassig köttråvara till Er. Därför har vi valt att samarbeta med Närkekött. Där veterinärbesiktas djuren för att sedan slaktas och styckas av proffs. Köttet besiktigas, vacuumpaketeras och märks i enlighet med gällande regler. Vi hämtar sedan köttet och lagerhåller det i minst två veckor för att mörningen ska vara klar när Ni köper det av oss. Vi varierar styckningen efter säsong och styckar även fram efter förfrågan.
Under 2017 kommer vi även börja erbjuda fläskkött från egna Linderödsgrisar.

Diverse produkter

I samarbete med Mälarchark så gör vi flera olika korvsorter med högt köttinnehåll. Vi vill erbjuda välsmakande och mättande korvar av hög kvalité.
Vi tar även fram rökt kött i samarbete med ett lokalt rökeri.
Du kan även hitta fantastiska kryddblandningar från Zigges BBQ samt spännande produkter från Högtorps gård hos oss.
Under hösten 2015 gjordes för första gången äppelmust, av gårdens egna äpplen, som vi nu med glädje kan erbjuda våra kunder.

”Men! Vilken smak, vilken mörhet. Toppklass till ett grymt pris.”
Mathias Gustavsson, kund

Hitta hit