Diko, amko, tjur och stut. Vad är det egentligen?

Vad är det vi pratar om?

Ofta slänger sig bönder mfl med begrepp som Diko, Amko, Stut mm. Men vad betyder dom? Här kommer jag försöka förklara några av begreppen för er.

  • Kviga. Ett hondjur som ännu ej har fått en kalv.
  • Tjur. Ett handjur.
  • Stut. En kastrerad tjur.
  • Oxe. En Stut som uppnått en ålder av 3-4 år
  • Ko. Ett hondjur som fått minst en kalv. Även samlingsnamn för rasen.
  • Kalv. Ett ”ko”barn.
  • Diko. En ko som tar hand om sin egen kalv.
  • Amko. En ko som tar hand om andras kalv/kalvar.
  • Kvigko. En kviga som är dräktig (med barn)
  • Förstakalvare. En Ko som fått sin första kalv.

Saknar Ni något begrepp? Släng iväg en fråga bara.