Glada grisar

Smågrisarna bökar gärna runt i ensilaget som vi utfodrar dem med. Grisar som går ute på betesmark visar upp hur enormt starka deras naturliga instinkter är. De bökar i marken, bär material för att bygga bo, leker och busar med varandra. För oss som föder upp dem så är det balsam för själen att se djur bete sig på ett naturligt sätt.