Våra kor

Kossorna på Hytternäs är av rasen Hereford. Under sommaren betar de bygdens naturbetesmarker där de håller landskapet öppet och den biologiska mångfalden levande. Kor och kalvar går tillsammans under hela kalvens diperiod och de skiljs åt först när kalvarna når könsmognad. Även tjuren går tillsammans med kossorna och på så sätt sker all befruktning på naturlig väg. Många av våra betesmarker har betats av djur under flera årtionden och århundraden. Därav har markerna fått ett högt naturvärde.