Våra grisar

Våra grisar är av typen Linderödssvin. De får växa till sig i egen takt, och bökar fritt ute.

Linderödssvinet är härdigt och trivs bäst om det ges möjlighet att vara ute och böka i skog och mark. Det växer sakta men genererar i gengäld ett fantastiskt kött.