Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk i samklang med naturen.

För oss på Landsbergs innebär ekologiskt jordbruk att vi alltid försöker arbeta utifrån de möjligheter naturen erbjuder. Att tänka långsiktigt i våra odlingar och användande av de resurser vi förfogar över.
Det gödsel djuren genererar används på åkrarna där vi odlar djurens foder, odlingarna anpassas efter jordarternas typ för bästa samarbete mellan jord och frö.

Vi är även ansluta till föreningen KRAV. Där arbetar man mycket med extra djurvälfärd i form av längre betesperioder, striktare regelverk gällande medicinering, längre utevistelser för djuren mm.